Thiên Kiếm Mobile

Nhà phát hành Funtap

Tâm tính cương liệt tựa bảo đao trên tay, hành hiệp trượng nghĩa luôn là tôn chỉ của Đao Khách.

Ngũ Hành: Kim

Vũ Khí: Đao

Đặc Điểm: Cận chiến, gây công vật lý và đỡ đòn

Độ Khó:

Nhất cử có thể vẽ nên cả thiên hạ, không thể trông mặt mà bắt hình dong với truyền nhân của Bút Minh.

Ngũ Hành: Mộc

Vũ Khí: Bút

Đặc Điểm: Tấn công xa, gây công phép và khống chế

Độ Khó:

Tâm kiếm thông linh - trung tâm trượng nghĩa, Kiếm Linh luôn là điểm tựa vững chãi cho minh hữu.

Ngũ Hành: Kim

Vũ Khí: Kiếm

Đặc Điểm: Tấn công xa, gây công vật lý và hồi máu

Độ Khó:

Dưới vô thượng đạo pháp của Thiên Âm tự, vạn ma chỉ có thể khuất phục.

Ngũ Hành: Thủy

Vũ Khí: Trượng

Đặc Điểm: Tấn công xa, gây công phép và khống chế

Độ Khó:

Nhất tiễn xuyên vân, trụy tinh lạc nguyệt, chỉ có thể là Phi Vũ thần cung danh bất hư truyền.

Ngũ Hành: Hỏa

Vũ Khí: Cung

Đặc Điểm: Tấn công xa, gây công vật lý và hút máu

Độ Khó:

Minh luân tung hoành giữa chúng nhân, bá khí xung thiên áp vạn quần.

Ngũ Hành: Mộc

Vũ Khí: Luân

Đặc Điểm: Tấn công xa, gây công phép và buff giáp

Độ Khó:

Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ