Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 45 (03/07 - 09/07)

02/07/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 45 (03/07 - 09/07)

Thân chào các Thiếu Hiệp! 

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 45 (03/07 - 09/07) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH NẠP LIÊN TIẾP

- Thời gian: ​03/07 - 09/07

- Nội dung:

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp 250NB mỗi ngày để đạt điều kiện nhận thưởng,
• Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h
- Thưởng: Thời Trang Samurai (14 ngày ) x1, Thẻ Đổi Trang Bị Đỏ x1, Đá Đúc x500, Đá Nguyệt Huy x20, Đại Ngân Phiếu x40

2/ TÍCH NẠP ĐÁ LUYỆN HỒN

- Thời gian: ​03/07 - 04/07

- Nội dung:

• Người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thưởng. Có cộng dồn.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

3/ NẠP TUẦN HOÀN

- Thời gian: 06/07 - 07/07

- Nội dung: 

  • Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
  • Khi đạt mốc 10.000 sự kiện sẽ tự động làm mới
  • Sự kiện làm mới liên tục lên tới 4 lần

 

4/ TÍCH NẠP ĐÁ LUYỆN ĐỎ

- Thời gian: 06/07 - 07/07

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

5/ TÍCH TIÊU - NHỎ

- Thời gian: ​ 03/07 - 05/07 và 08/07 - 09/07

- Nội dung: 

  • Người chơi tham gia tiêu NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
  • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
  • Tiêu mốc cao nhận quà cả mốc thấp
  • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất

6/ NHIỆM VỤ MỖI NGÀY

- Thời gian: 03/07 - 09/07

- Nội dung: 

  • Người chơi tham gia hoàn thành yêu cầu trong SK để nhận thưởng
  • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
  • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất.

 

7/ ĐẬP TRỨNG MAY MẮN

- Thời gian:  03/07 - 05/07

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia vòng quay chúc phúc sẽ nhận được nhiều nguyên liệu tăng cấp và thần vũ Phong Bạo Chi Dực

8/ KM 20% KNB

- Thời gian: 08/07 -  09/07

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ