Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 48 (24/07 - 30/07)

23/07/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 48 (24/07 - 30/07)

Thân chào các Thiếu Hiệp! 

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 48 (24/07 - 30/07) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH NẠP ANH LINH

- Thời gian: 24/06

- Nội dung:

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc để đạt điều kiện nhận thưởng,
• Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

2/ TÍCH NẠP ĐÁ LUYỆN HỒN

- Thời gian: ​25/07 - 26/07

- Nội dung:

• Người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thưởng. Có cộng dồn.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

3/ NẠP TUẦN HOÀN

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Khi đạt mốc 10.000 sự kiện sẽ tự động làm mới
 • Sự kiện làm mới liên tục lên tới 4 lần

 

4/ TÍCH NẠP KỸ NĂNG

- Thời gian: 28/07

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

5/ TÍCH TIÊU - NHỎ

- Thời gian: ​ 27 - 28/07

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia tiêu NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Tiêu mốc cao nhận quà cả mốc thấp
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
 • Reset tính tiêu lúc 0h30p

6/ NHIỆM VỤ MỖI NGÀY

- Thời gian: 17/07 - 23/07

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia hoàn thành yêu cầu trong SK để nhận thưởng
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất.

 

7/ TẦM BẢO BÍ CẢNH

- Thời gian:  24 - 26/07

- Nội dung: 

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia vòng quay Tầm Bảo Bí Cảnh sẽ nhận được nhiều nguyên liệu tăng cấp và thần vũ Tử Linh Tiên Vũ

 

8/ ĐUA TOP TIÊU TỪNG SERVER - NHẬN RƯƠNG THỜI TRANG CỰC PHẨM VĨNH VIỄN

- Thời gian: 27 - 30/07

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia tiêu NB đạt hạng từng server trong thời gian sự kiện để nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h sau kết thúc sự kiện

• Yêu cầu Tiêu tối thiểu 40000NB mới tính đạt hạng nhận thưởng

 

9/ TÍCH NẠP THIÊN DUYÊN

- Thời gian: 29 - 30/07

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ