Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 50 (07/08 - 13/08)

06/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 50 (07/08 - 13/08)

Thân chào các Thiếu Hiệp! 

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 50 (07/08 - 13/08) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH NẠP ĐÁ NGUYỆT HUY

- Thời gian: 07/08

- Nội dung:

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc để đạt điều kiện nhận thưởng,
• Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

2/ TÍCH NẠP ĐÁ LUYỆN ĐỎ

- Thời gian: ​12/08 - 13/08

- Nội dung:

• Người chơi tham gia nạp tích lũy đạt mốc trong thời gian diễn ra sự kiện sẽ nhận được thưởng. Có cộng dồn.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

3/ NẠP TUẦN HOÀN

- Thời gian: 10-11/08

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Khi đạt mốc 10.000 sự kiện sẽ tự động làm mới
 • Sự kiện làm mới liên tục lên tới 4 lần

 

4/ TÍCH NẠP ĐÁ LUYỆN HỒN

- Thời gian: 10/08 - 11/08

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

5/ TÍCH TIÊU - NHỎ

- Thời gian: ​ 12 - 13/08

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia tiêu NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Tiêu mốc cao nhận quà cả mốc thấp
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
 • Reset tính tiêu lúc 0h30p

6/ NHIỆM VỤ MỖI NGÀY

- Thời gian:

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia hoàn thành yêu cầu trong SK để nhận thưởng
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất.

 

7/ ĐẬP TRỨNG MAY MẮN

- Thời gian:  07/08 - 09/08

- Nội dung: 

+ Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia Đập Trứng May Mắn sẽ nhận được nhiều nguyên liệu tăng cấp và tọa kỵ Băng Tinh Phượng Hoàng

 

8/  ĐUA TOP NẠP  TỪNG SERVER- NHẬN THẦN VŨ TỬ VŨ THIÊN TƯỜNG

- Thời gian: 10/08 - 13/08

- Nội dung:  Nạp đạt mốc tối thiểu 35.000 NB (không tính phần NB x2) sẽ nhận được thưởng bảng xếp hạng

• Người chơi tham gia nạp NB đạt mốc trong thời gian sự kiện để nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h sau kết thúc sự kiện


9/ NẠP 250 NB NHẬN 350KNB

- Thời gian: 08/08

- Nội dung: 

• Người chơi tham gia nạp NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
• Quà phát thưởng qua thư ingame
• Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
• Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ