Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 53 (28/08 - 03/09)

27/08/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 53 (28/08 - 03/09)

Thân chào các Thiếu Hiệp! 

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 53 (28/08 - 03/09) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH NẠP - ĐÁ LUYỆN ĐỎ

- Thời gian: 28/08 - 29/08

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc để đạt điều kiện nhận thưởng,
 • Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
 • Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

2/ TÍCH NẠP - ANH LINH

- Thời gian: ​ 31/08 - 01/09

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc để đạt điều kiện nhận thưởng,
 • Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
 • Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

3/ TÍCH NẠP NHỎ

- Thời gian: 28/8 - 30/8 và 02/09 - 03/09

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia tiêu NB tích lũy trong thời gian sự kiện đạt mốc nhận thưởng.
 • Quà thưởng nhận ngay trong mục sự kiện có trong game.
 • Tiêu mốc cao nhận quà cả mốc thấp
 • Thưởng mỗi mốc nhận trong mỗi nhân vật 1 lần duy nhất
 • Reset tính tiêu lúc 0h30p

4/ BÍ PHÁP CHIÊM TINH

- Thời gian: 28/08 -30/08

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia vòng quay Bí Pháp Chiêm Tinh sẽ nhận được nhiều nguyên liệu tăng cấp và tọa kỵ Thước Kiều Tương Hội
 •  Mỗi lần quay sẽ ra 3 thẻ có đánh số từ 1 đến 9, có 5 gói quà theo giá trị tăng dần:

Tổng 3 thẻ <= 10

Tổng 3 thể >= 10

Số liên tiếp

Đồng số

Gói số 666

 • Khi Thiếu Hiệp mở được 3 lần gói số 666 sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt ở kỳ này là tọa kỵ Thước Kiều Tương Hội

5/ KÍ DANH NGÀY LỄ

 

- Thời gian: 28/08 -30/08

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia kí danh nhận thưởng,

6/ CHỢ ĐEN

- Thời gian:  02/09 - 03/09

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện. shop chợ đen sẽ mở bán rất nhiều vật phẩm quý với giá ưu đãi.

7/ TOÀN DÂN VUI VẺ 

- Thời gian:  28/08 - 03/09

- Nội dung: 

 • Hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày tại cột bên phải, đạt điểm vui nhận thưởng ở cột bên trái.

1/ TÍCH NẠP - ĐÁ LUYỆN HỒN

- Thời gian: 28/08 - 29/08

- Nội dung: 

Trong thời gian diễn ra sự kiện, người chơi tham gia tích nạp đạt mốc để đạt điều kiện nhận thưởng,
Quà phát thưởng qua thư ingame sau ngày kết thúc sự kiện
Thời gian gửi thưởng qua thư tối đa 72h

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ