Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 63 (06/11 - 12/11)

06/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 63 (06/11 - 12/11)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 63 (06/11 - 12/11) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ SIÊU PHẢN LỢI
- Thời Gian : 00:00 ngày 6/11 - 23:59 ngày 6/11
- Nội Dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện NẠP ĐÚNG MỐC NÀO NHẬN MỐC ĐÓ
 • Mỗi mốc tối đa nạp được 10 lần

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 06/11 - 07/11 và 11/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
Thời Gian : 00:00 Ngày 08/11 - 23:59 Ngày 08/11
Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
 • Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2 đối với S1- S204: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Đổ Phủ) *1
 • Quà đặc biệt 2 đối với S232 - 250: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Cam *1+ Rương Ngọc Lv7 *1

4/ ĐUA TOP NẠP TỪNG SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 06/10 - 23:59 ngày 08/11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP NẠP Người chơi NẠP ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP NẠP sẽ nhận được phần thưởng
 • Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
 • Quà Đặc Biệt 1: Lăng Tiêu Phi Kiếm *1, Đá Nguyệt Huy *600, Đá Luyện Đỏ *500, Đá Luyện Hồn *600, Gói rèn Trang Bị Cấp Cao 340/380 *100

5/ TẦM BẢO TOÀN DÂN

- Thời gian: ​06/11 - 08/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Cơ hội nhận ưu đãi Liệt Phụng

6/ TÍCH TIÊU LỚN

- Thời gian: ​06/11 - 08/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện tích tiêu nhận quà

7/ CHỢ ĐEN

- Thời gian: ​06/11 - 08/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện mở shop ưu đãi chợ đen

8/ NHIỆM VỤ NGÀY TIÊU

- Thời gian: 06/11 - 12/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện mở shop ưu đãi Thức Tỉnh

9/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​ 00:00 Ngày 09/11 - 23:59 Ngày 09/11

- Nội dung: 

 • ​Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
 • Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2 đối với S1- S232: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1 + Đá thức tỉnh thần binh 8*1
 • Quà đặc biệt 2 đối với S242 - 250: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Cam *1 + Rương Ngọc Lv7 *1

10/ NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 10/11 - 23:59 Ngày 10/11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
 • Quà đặc biệt 1: x2 thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2: Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1 + Đá thức tỉnh thần binh 8*1

11/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 11.11 - 23:59 Ngày 11.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
 • Quà đặc biệt 1: x2 thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2: Rương Ngọc Lv7 *3

 

12/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 12.11 - 23:59 Ngày 12.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
 • Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2 đối với S1- S232: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1 + Đá thức tỉnh thần binh 8*1
 • Quà đặc biệt 2 đối với S242 - 250: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Cam *1 + Rương Ngọc Lv7 *1

13/ MÈO CHIÊU TÀI

- Thời gian: 09/11 - 15/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện Cơ hội nhận x5 giá trị nạp

14/ TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC

- Thời gian: 00:00 Ngày 09/11 - 23:59 ngày 15/11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra Tiêu ĐẠT Mốc Nào Nhận Thưởng Mốc Tiêu Đó
 • Nếu Người Chơi Tiêu 100000 Nguyên Bảo Và Nhận Quà Đặc Biệt 1
 • Người Chơi Tiêu Đạt 200000 Nguyên Bảo sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 2
 • Quà Đặc Biệt 1: Gói Rèn Trang Bị 270/300 *1000 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *600 , Đá Bảo Vệ *600 , Thánh Kỳ Lụa *600
 • Quà Đặc Biệt 2: X2 Tất Cả Các Phần Thưởng Bao Không Bao Gồm Tọa Kỵ Và Thời Trang

 
 
 
 
 

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ