Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 64 (13/11 - 19/11)

16/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 64 (13/11 - 19/11)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 63 (06/11 - 19/11) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 13.11 - 23:59 Ngày 13.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2: Rương Ngọc Lv7 *1 + X2 từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà Đặc Biệt 3 : Rương Ngọc Lv 7 *2

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 14/11 - 15/11 và 18/11

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 14/11 - 23:59 Ngày 14/11
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng.
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3.
 • Quà đặc biệt 1: nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp.
 • Quà đặc biệt 2: Rương Ngọc Lv7 *1 + X2 từ mốc thấp nhất đến mốc nạp.
 • Quà Đặc Biệt 3 : Rương Ngọc Lv 7 *2 + Đá Thức Tỉnh Thần Binh 9*2.

4/ ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 13.11 - 23:59 ngày 15.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra sự kiện Nạp Đạt 50000 Và ĐẠT TOP BXH NẠP Liên Server thì sẽ nhận thưởng
 • Nếu Người chơi Nạp đạt 35000 Nguyên Bảo và Nằm Trong server TOP 1 NẠP Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
 • Bang Hội Có TOP 1 NẠP Liên Server Nhận 2000 KNB/1 Thành Viên

Quà Đặc Biệt 1 Lăng Tiêu Phi Kiếm *1 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *500 , Đá Luyện Hồn *600 , Gói rèn Trang Bị Cấp Cao 340/380 *100

5/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: ​00:00 Ngày 15.11 - 23:59 Ngày 15.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Rương Ngọc Lv7 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Ngọc Lv7 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Vương Duy

6/ VINH DANH TRỌN ĐỜI

- Thời gian: 13/11 -30/11

- Nội dung: 

 • Người chơi nằm trong BXH đua TOP nạp Liên Server ( 13-15 ) , TOP Tiêu Liên Server ( 16-19 ), và TOP BXH Lực Chiến All Server ( 20-30 ) sẽ được cộng điểm theo vị trí TOP
 • Kết thúc này 30.11 TOP 10 người chơi có điểm cao nhất sẽ được vinh danh trọn đời
 • TOP 10 Người chơi được vinh danh trọn đời sẽ có danh hiệu riêng tự do mình đặt tên và Phần Thưởng đặc biệt ( Phần Thưởng sẽ được công bố sau khi update phiên bản )

và được Vinh Danh Trên Trang Chủ Riêng Biệt Của Thiên Kiếm

7/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 16.11 - 23:59 Ngày 16.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2 . Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2 : x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1
 • Quà đặc biệt 3 : Rương Ngọc Lv7 *3 + Rương Anh Linh Đỏ Bạch Cư Dị

8/ ĐUA TOP TIÊU LIÊN SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 16.11 - 23:59 ngày 19.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra sự kiện Tiêu Đạt 50000 Và ĐẠT TOP BXH Tiêu Liên Server thì sẽ nhận thưởng
 • Nếu Người chơi tiêu đạt 35000 Nguyên Bảo và Nằm Trong server TOP 1 Tiêu Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
 • Bang Hội Có TOP 1 Tiêu Liên Server Nhận 2000 KNB/1 Thành Viên

Quà Đặc Biệt 1: Gói Rèn Trang Bị 300/380 *100 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *600 , Đá Bảo Vệ *600 , Thánh Kỳ Lụa *600 , Lăng Tiêu Phi Kiếm

9/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 17.11 - 23:59 Ngày 17.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *1
 • Quà đặc biệt 3: Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *2 + Rương Ngọc Lv 7 *1

10/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: ​00:00 Ngày 18.11 - 23:59 Ngày 18.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *2 + Rương Ngọc Lv 7 *1

11/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 19.11 - 23:59 Ngày 19.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *1
 • Quà đặc biệt 3: Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *2 + Rương Ngọc Lv 7 *1

 
 
 
 
 

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ