Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 66 (27/11 - 03/12)

27/11/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 66 (27/11 - 03/12)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 65 (20/11 - 26/11) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 27.11 - 23:59 Ngày 27 .11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Rương Ngọc Lv7 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Ngọc Lv7 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Vương Duy

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 27/11 - 28/11 và 02/12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 28.11 - 23:59 Ngày 28.11
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Đỗ Phủ

4/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 29.11 - 23:59 Ngày 29.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2: Rương Ngọc Lv7 *1 + X2 từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà Đặc Biệt 3 : Rương Ngọc Lv 7 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Trư Bát Giới

5/ ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: ​00:00 Ngày 27.11 - 23:59 ngày 30.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP NẠP Người chơi NẠP ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP NẠP sẽ nhận được phần thưởng
 • Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1​

​Quà Đặc Biệt 1: Lăng Tiêu Phi Kiếm *1 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *500 , Đá Luyện Hồn *600 , Gói rèn Trang Bị Cấp Cao 340/380 *100

6/ TẦM BẢO TOÀN DÂN

- Thời gian: 27.11 - 29.11

- Nội dung: 

 • Tầm Bảo Cơ Hội Nhận Pet Ma Đồng Cực Hấp Dẫn

7/ SHOP GIẢM GIÁ

- Thời gian: ​27.11 - 30.11

- Nội dung: 

 • Tham Gia sự kiện để sỡ hữu vật phẩm giá rẻ

8/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 30.11 - 23:59 Ngày 30.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
 • Quà đặc biệt 2 : x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Lý Bạch ) *1
 • Quà đặc biệt 3 : Rương Ngọc Lv7 *3 + Rương Anh Linh Đỏ Bạch Cư Dị

9/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: ​00:00 Ngày 1.12 - 23:59 Ngày 1 .12

- Nội dung: 


 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *2 + Rương Anh Linh Đỏ Tôn Ngộ Không

10/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 2.12 - 23:59 Ngày 2.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 9 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Sa Ngộ Tĩnh + Rương Ngọc Lv 7 *1

11/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 3.12 - 23:59 Ngày 3.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà đặc biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc Nạp
 • Quà đặc biệt 2: x2 Từ Mốc Thấp Đến Mốc Nạp + Quà Thức Tỉnh Thần Binh 10 *1
 • Quà đặc biệt 3: Rương Anh Linh Đỏ Ngưu Ma Vương + Rương Ngọc Lv 7 *1

12/ TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: 00:00 Ngày 30.11 - 23:59 ngày 3.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra Tiêu ĐẠT Mốc Nào Nhận Thưởng Mốc Tiêu Đó
 • Nếu Người Chơi Tiêu 100000 Nguyên Bảo Và Nhận Quà Đặc Biệt 1
 • Người Chơi Tiêu Đạt 200000 Nguyên Bảo sẽ nhận được phần thưởng đặc biệt 2
 • Quà Đặc Biệt 1: Gói Rèn Trang Bị 340/380 *1000 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *600 , Đá Bảo Vệ *600 , Thánh Kỳ Lụa *600
 • Quà Đặc Biệt 2: Nhận Tất Cả Các Phần Thưởng Từ Mốc Thấp Nhất Đến Mốc 200000 Và X2 Thưởng ( Không Bao Gồm Tọa Kỵ Và Thời Trang )

 
 
 
 
 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ