Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 67 (04/12 - 10/12)

03/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 67 (04/12 - 10/12)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 67 (04/12 - 10/12) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 4.12 - 23:59 Ngày 4 .12

- Nội dung: 

  • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
  • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
  • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
  • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc 7 *2
  • Quà Đặc Biệt 3: + Tọa Kỵ Phong Hỏa Luân *1 + Rương Anh Linh Lý Thế Dân

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 5/12 - 6/12 và 10/12

- Nội dung: 

  • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 5.12 - 23:59 Ngày 5.12
- Nội Dung: 

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Thần Binh 10*3
Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Linh Võ Tắc Thiên + Tọa Kỵ Liệt Phụng *1

4/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHẬN 10

- Thời gian:  00:00 Ngày 6.12 - 23:59 Ngày 6.12

- Nội dung: 

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Cánh/Thú 10*3
Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Kim Trư Ba Ba*1 + Huyền Minh Xà Hoàng *1

5/ ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian: ​00:00 Ngày 4.12 - 23:59 ngày 7.12

- Nội dung: Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP NẠP Người chơi NẠP ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP NẠP sẽ nhận được phần thưởng
Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
Quà Đặc Biệt 1: Tật Phong Kiếm Luân *1 , Đá Nguyệt Huy *600 , Đá Luyện Đỏ *500 , Đá Luyện Hồn *600 , Rương Ngọc Lv7 *3
Bang Hội Của TOP 1 NẠP LIÊN SERVER Nhận được 2000 KNB /1 Thành Viên

6/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 7.12 - 23:59 Ngày7.12

- Nội dung: Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tọa Kỵ Thước Kiều Tương Hội
Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Linh Địch Nhượng Hào Kiệt *1 + Đá Thức Tỉnh Thần Binh 10*3

 

6/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: ​00:00 Ngày8.12 - 23:59 Ngày 8.12

- Nội dung: Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng

Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tọa Kỵ Phệ Viêm Phượng Hoàng
Quà Đặc Biệt 3: Rương Ngọc 7 *2 + Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1

7/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 9.12 - 23:59 Ngày 9.12

- Nội dung: 

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thần Vũ Phúc Thải Thiên Phi
Quà Đặc Biệt 3: Rương Ngọc 7 *2 + Rương Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1

8/ Nạp Phản Lợi

- Thời gian: 00:00 Ngày 10.12 - 23:59 Ngày 10.12

- Nội dung: 

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thần Vũ Tử Vũ Thiên Tường
Quà Đặc Biệt 3: Đá Thức Tỉnh Thần Binh Pháp Bảo 10*3 + Rương Anh Linh Phong Hỏa Trọng Nhiên

9/ ĐUA TOP NẠP TỪNG SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 8.12 - 23:59 ngày 10.12

- Nội dung: 
Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP NẠP Người chơi NẠP ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP NẠP sẽ nhận được phần thưởng
Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1

Quà Đặc Biệt 1 Long Thần Ngọc Tỷ *1 , Thái Hư Thiên Nghi *1 , Đá Nguyệt Huy *600 , Rương Ngọc Lv7 *3
Bang Hội Của TOP 1 NẠP Nhận được 1000 KNB /1 Thành Viên

 
 
 
 
 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ