Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 68 (11/12 - 17/12)

11/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 68 (11/12 - 17/12)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 68 (11/12 - 17/12) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ PHẢN LỢI NẠP

- Thời gian: 00:00 Ngày 11.12 - 23:59 Ngày 11.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Nạp Tiêu Tự Chọn
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Kim Trư Ba Ba*1 + Thiên Sứ Sa Đọa

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 13/12 - 14/12 và 17/12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 12.12 - 23:59 Ngày 12.12
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Thần Binh 10*3
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Linh Võ Tắc Thiên + Thái Hư Thiên Nghi

4/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHẬN 10

- Thời gian:  00:00 Ngày 13.12 - 23:59 Ngày 13.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thất Thái Lăng Không
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Ngọc 7 *2 + Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1 + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn

5/ TÍCH NẠP ĐẶC BIỆT

- Thời gian: ​00:00 Ngày 11.12 - 23:59 ngày 13.12

- Nội dung:

 • Trong thời gian sự kiện người chơi Tích Nạp mốc nào nhận quà mốc đó.

6/ NHIỆM VỤ NGÀY NẠP

- Thời gian: 11.12 - 17.12

- Nội dung: 

 • Mỗi Ngày Nạp Tích Lũy bất kỳ sẽ nhận được ưu đãi

6/ BÍ PHÁP CHIÊM TINH

- Thời gian: ​11.12 -13.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tham Gia Sự Kiện Có Cơ hội nhận Tọa Kỵ Tuần Lộc Khuynh Kỵ

7/ SHOP GIẢM GIÁ

- Thời gian: ​11.12 - 13.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tham Gia Nhận Ưu đãi Shop Giảm Giá

8/ ĐẦU TƯ KNB

- Thời gian: 11.12 - 17.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Nhận Thưởng

9/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 14.12 - 23:59 Ngày 14.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tọa Kỵ Thước Kiều Tương Hội
 • Quà đặc biệt : Huyễn Thái Lưu Ly + Rương Ngọc Lv 7*3

10/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 15.12 - 23:59 Ngày 15 .12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Linh Lý Thế Dân + Long Thần Ngọc Tỷ

11/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 16.12 - 23:59 Ngày 16.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đoạn Nhật Băng Hồng
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Ngọc 7 *2 + Rương Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1 + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn

12/ NẠP PHẢN LỢI

- Thời gian: 00:00 Ngày 17.12 - 23:59 Ngày 17.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thần Vũ Tử Vũ Thiên Tường
 • Quà Đặc Biệt 3: Đá Thức Tỉnh Thần Binh Pháp Bảo 10*3 + Rương Anh Linh Phong Hỏa Trọng Nhiên + Rương Ngọc Lv 7*2

13/ ĐUA TOP TIÊU LIÊN SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 14.10 - 23:59 ngày 17.11

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP TIÊU VÀ Người chơi TIÊU ĐẠT 50000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP TIÊU sẽ nhận được phần thưởng
 • Nếu Người Chơi TIÊU 35000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
 • Quà Đặc Biệt 1: Đá Nguyệt Huy *600 , Rương Ngọc Lv7 *3 , Đá Thức tỉnh Thần Binh 10*3 , Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần
 • Bang Hội Của TOP 1 TIÊU Nhận được 1000 KNB /1 Thành Viên

 
 
 
 
 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ