Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 69 (18/12 - 24/12)

18/12/2020

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 69 (18/12 - 24/12)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 69 (18/12 - 24/12) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ ƯU ĐÃI ĐÁ THỨC TỈNH

- Thời gian: 00:00 Ngày 18.12 - 23:59 Ngày 18 .12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Phệ Viêm Phượng Hoàng + Anh Linh Tôn Ngộ Không
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *50 + Thái Hư Thiên Nghi + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 18/12  và 21/12 -22/12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ CUỐI TUẦN VUI VẺ
- Thời Gian: 00:00 Ngày 19.12 - 23:59 Ngày 19.12
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Anh Linh Ngưu Ma Vương
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *50 + Long Thần Ngọc Tỷ + Liệt Phụng

4/ NẠP PHẢN LỢI

- Thời gian: 00:00 Ngày 20.12 - 23:59 Ngày 20.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Anh Linh Sa Ngộ Tĩnh

 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Anh Kim Trư Ba Ba*1 + Phong Hỏa Luân + Đan Ngự Thú *50

5/ ĐUA TOP NẠP BANG LIÊN SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 18.12 - 23:59 ngày 20.12

- Nội dung:

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng Nạp bang hội ( Danh sách bang hội tính từ 00:00 ngày 18.12 ) Nào đạt TOP 1 Nạp Sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng dành cho thành viên Bang Hội
 • Điều Kiện: Nếu Tổng Nạp Bang Hội đạt 200.000 nguyên bảo Thành viên của Bang hội đó được nhận được thêm Lăng Tiêu Phi Kiếm *1

6/ BÍ CẢNH THÁM BẢO

- Thời gian: 18/12 - 20/12.

- Nội dung: 

 • Cơ hội nhận thần Vũ Đoạn Nhật Băng Hồng

7/ ĐẦU TUẦN CÙNG TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: ​00:00 Ngày 21.12 - 23:59 Ngày 21.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tọa Kỵ Thước Kiều Tương Hội
 • Quà đặc biệt : Hàn Sương Ngân Nguyệt + Rương Ngọc Lv 7*3 + Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Lý Bạch

Server S258 sẽ nhận phần thưởng chung với S257

8/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 22.12 - 23:59 Ngày 22.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Huyền Minh Xà Huyền
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1 + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn

 

9/ ĐẦU TUẦN TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 23.12 - 23:59 Ngày 23.12

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Cực Quang Giao Long
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1 + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn

10/ NẠP PHẢN LỢI

- Thời gian: 00:00 Ngày 24.12 - 23:59 Ngày 24.12

- Nội dung: 

 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tuần Lộc Khinh Kỵ *1
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100+ Rương Anh Linh Phong Hỏa Trọng Nhiên + Rương Ngọc Lv 7*2

11/ ĐUA TOP NẠP TỪNG SERVER

- Thời gian: 00:00 Ngày 21.12 - 23:59 ngày 24.12

- Nội dung: 

 

 • Trong Thời Gian Diễn ra ĐUA TOP Nạp VÀ Người chơi Nạp ĐẠT 35000 Nguyên Bảo Và Đạt TOP Nạp sẽ nhận được phần thưởng
 • Nếu Người Chơi Nạp 25000 Nguyên Bảo sẽ nhận phần thưởng đặc biệt 1
 • Quà Đặc Biệt 1: Đá Nguyệt Huy *600 , Rương Ngọc Lv7 *3 , Đá Thức tỉnh Thần Binh 10*3 , Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần
 • Bang Hội Của TOP 1 Nạp Nhận được 1000 KNB /1 Thành Viên

 

13/ MÈO CHIÊU TÀI

- Thời gian: 21.12 - 27.12

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia sự kiện có cơ hội nhận X5 Nguyên Bảo

14/ TRIỆU HỒI GIỜ VÀNG

- Thời gian: 21.12 - 24.12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia triệu hồi có cơ hội nhận Danh Hiệu Độc Lạ

15/ ĐÀO BẢO VUI VẺ

- Thời gian: 24.12 -27.12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia triệu hồi có cơ hội nhận Thiên Khởi Cơ Giáp

16/ QUỸ GIÁNG SINH

- Thời gian: 21.12 - 24.12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi Đầu Tư Nhận Thưởng

17/ SHOP GIẢM GIÁ

- Thời gian: 24.12 - 27.12

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện người chơi tham gia sự kiện nhận Ưu đãi Shop Giảm Giá

 
 
 
 
 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ