Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 71 (1/1 - 7/1)

01/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 71 (1/1 - 7/1)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 69 (18/12 - 24/12) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

1/ Reset X2 Nạp Từ 1.1

 

2/ Tiêu 1 Nhận 10
Thời Gian : 00:00 Ngày 1.1 - 23:59 Ngày 1.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích Tiêu đạt 2500 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Huyền Minh Xà Huyền
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1 + Thẻ Trang Bị Đỏ *1

 

3/ Ưu Đãi Tăng Lực Chiến 
Thời Gian : 00:00 Ngày 2.1 - 23:59 Ngày 2.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Cực Quang Giao Long
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1 + Thẻ Trang Bị Đỏ *1

4/ Tích Tiêu Nhận Thưởng
Thời Gian : 00:00 Ngày 3.1 - 23:59 Ngày 3.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích Tiêu đạt 2500 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc 7 *2
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100+ Rương Anh Linh Phong Hỏa Trọng Nhiên + Thẻ Trang Bị Đỏ *1

5/ ĐUA TOP NẠP TỪNG SERVER
Thời Gian :00:00 Ngày 1.1 - 23:59 ngày 3.1
Nội Dung: Trong Thời Gian Diễn sự kiện Top nạp từng server sẽ nhận được thưởng. Điều kiện nạp 35000 nguyên bảo và đạt top 1

6/ Đầu Tuần Cùng Tăng Lực Chiến

Thời Gian :00:00 Ngày 4.1 - 23:59 ngày 4.1

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thời Trang Phi Kỳ Du Xuân
Quà Đặc Biệt 3:Tọa Kỵ Lăng Tiêu Phi Kiếm + Anh Linh Võ Tắc Thiên

7/ Ưu Đãi Nạp 1 Nhận 10
Thời Gian : 00:00 Ngày 5.1 - 23:59 Ngày 5.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
Quà Đặc Biệt 3: Rương Nguyên Liệu Trang Bị Cấp 340/380 *20 + Anh Linh Lý Thế Dân

8/ Nạp Phản Lợi

Thời Gian : 00:00 Ngày 6.1 - 23:59 Ngày 6.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Pet Trúc Nguyệt Cơ
Quà Đặc Biệt 3: Anh Linh Bạch Tượng Tôn Giả + Đan Ngự Thú *100

9/ Ưu Đãi Tăng Lực Chiến

Thời Gian : 00:00 Ngày 7.1 - 23:59 Ngày 7.1
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Tích Tiêu đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Tiêu đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 50000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3


Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Cửu Ngũ Chí Tôn
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Khiếu Thiên *1 + Ngai Hàm Long

 

10/ ĐUA TOP NẠP BANG LIÊN SERVER
Thời Gian : 00:00 Ngày 4.1 - 23:59 ngày 7.1
Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng Nạp bang hội ( Danh sách bang hội tính từ 00:00 ngày 1.1 ) Nào đạt TOP 1 Nạp Sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng dành cho thành viên Bang Hội
Điều Kiện: Bang Hội Cần Tổng Nạp đạt 250.000 Nguyên Bảo
Nếu Tổng Nạp Bang Hội đạt 200.000 nguyên bảo Thành viên của Bang hội đó được nhận được thêm Pet Tôn Ngộ Không


 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ