Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 72 (08/01 - 14/01)

07/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 72 (08/01 - 14/01)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 72 (08/01 - 14/01) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ NẠP PHẢN LỢI

- Thời gian: 00:00 Ngày 8.1 - 23:59 Ngày 8.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Phúc Phải Phiên Phi *1
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *5 + Rương Anh Linh Cam

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 08/01 -09/01 và 13/01

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ ƯU ĐÃI NẠP 1 NHÂN 10
- Thời Gian: 00:00 Ngày 9.1 - 23:59 Ngày 9.1
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *5
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1 + Thiên Sứ Sa Đọa

 

4/ ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian:  00:00 Ngày 8.1 - 23:59 ngày 10.1

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng Nạp bang hội ( Danh sách bang hội tính từ 00:00 ngày 8.1 ) Nào đạt TOP 1 Nạp Sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng dành cho thành viên Bang Hội
 • Điều Kiện: Bang Hội Cần Tổng Nạp đạt 250.000 Nguyên Bảo
 • Nếu Tổng Nạp Bang Hội đạt 200.000 nguyên bảo Thành viên của Bang hội đó được nhận được thêm Lăng Tiêu Phi Kiếm *1

 

5/ CUỐI TUẦN VUI VẺ

- Thời gian: ​00:00 Ngày 10.1 - 23:59 Ngày 10.1

- Nội dung:

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đoạn Nhật Băng Hồng *1
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100+ Rương Anh Linh Phong Hỏa Trọng Nhiên + Rương Ngọc 7 *2

 

6/ TÍCH TIÊU 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 11.1 - 23:59 Ngày 11.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tiêu đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Nguyên Liệu Trang Bị Cấp 340/380 *20 + Pet Tôn Ngộ Không + Rương Chi Hồn *5

6/ NẠP PHẢN LỢI

- Thời gian: 00:00 Ngày 12.1 - 23:59 Ngày 12.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + + Rương Chi Hồn *5 + Anh Linh Thực Nhân Nữ Yêu

7/ TÍCH TIÊU NHẬN THƯỞNG

- Thời gian: 00:00 Ngày 13.1 - 23:59 Ngày 13.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tiêu đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu  Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Nguyên Liệu Trang Bị Cấp 340/380 *20 + Đan Ngự Thú *100 + Anh Linh Hổ Lục Đại tiên *1

8/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 14.1 - 23:59 Ngày 14.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *5 + Anh Linh Võ Tắc Thiên *1

 

 
 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ