Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 73 (15/01 - 21/01)

14/01/2021

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN 73 (15/01 - 21/01)

Thân chào các Thiếu Hiệp!

BQT Thiên Kiếm Mobile xin gửi tới các chư vị thiếu hiệp thông tin về Chuỗi Sự Kiện Tuần 73 (15/01 - 21/01) với rất nhiều sự kiện vô cùng hấp dẫn: 

Lịch trình dự kiến chuỗi sự kiện:

Chi tiết sự kiện:

1/ TÍCH TIÊU 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 15.1 - 23:59 Ngày 15.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Tiêu đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 8*3
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *5 + Huyễn Thái Lưu Ly

2/ KHUYẾN MẠI 50% KNB

- Thời gian: 15/01 - 16/01 và 19/01

- Nội dung: 

 • Trong thời gian sự kiện người chơi tham gia Nạp nhận khuyến mãi 50%KNB

3/ TÍCH TIÊU NHẬN THƯỞNG
- Thời Gian: 00:00 Ngày 16.1 - 23:59 Ngày 16.1
- Nội Dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Tiêu đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 8*3
 • Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *5 + Huyễn Thái Lưu Ly

4/ ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

- Thời gian:  00:00 Ngày 15.1- 23:59 ngày 18.1

- Nội dung: 

 • Trong thời gian diễn ra sự kiện tổng Nạp đạt 35000 Nguyên Bảo và đạt TOP 1 Nạp Sẽ nhận được toàn bộ phần thưởng
 • Nạp Đạt 25000 Nguyên Bảo Sẽ Nhận Được Quà đặc biệt 1
 • Quà Đặc Biệt 1: Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Tọa Kỵ Linh *100 + Thần Vũ Linh *100 + Pháp Bảo Linh *100

5/ CUỐI TUẦN VUI VẺ

- Thời gian: ​00:00 Ngày 17.1 - 23:59 Ngày 17.1

- Nội dung:

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Nạp đạt 2500 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tích Nạp 10000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thiên Hải Long Quy
 • Quà Đặc Biệt 3: Rương Chi Hồn *20+ Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Khởi Linh Bách Chiến Cuồng Sư *1

6/ NẠP 1 NHÂN 10

- Thời gian: 00:00 Ngày 19.1 - 23:59 Ngày 19.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Tích Nạp 2500 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 10000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9*2 + Thiên Lộc *1
 • Quà Đặc Biệt 3: Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9*3 + Rương Chi Hồn *10+ Nhị Lang Chân Quân *1

6/ ƯU ĐÃI THỨC TỈNH THẦN BINH

- Thời gian: 00:00 Ngày 18.1 - 23:59 Ngày 18.1

- Nội dung: 

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 •  Nạp 2500 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Nạp đạt 5000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 10000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp Tiêu Tự Chọn + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Khởi Linh Kình Thiên Huyền Trụ *1+ Rương Chi Hồn *20

7/ QUAY THƯỞNG LỚN

- Thời gian: 15.1 - 18.1

- Nội dung: 

 • Người chơi tham gia có cơ hội nhận Thần Vũ mới Pha Thiên Kiếm Ấn

8/ MÈO CHIÊU TÀI

- Thời gian: 15.1 - 21.1

- Nội dung:

 • Cơ hội nhận x5 Giá Trị Nạp Bằng Nguyên Bảo

9/ ƯU ĐÃI TĂNG LỰC CHIẾN

- Thời gian: 00:00 Ngày 20.1 - 23:59 Ngày 20.1

- Nội dung:

 • Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
 • Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .
 • Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
 • Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9*3 + Rương Anh Linh Cam
 • Quà Đặc Biệt 3: + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1

10/ TÍCH TIÊU ĐẠT MỐC

- Thời gian: 00:00 Ngày 19.1 - 23:59 ngày 21.1

- Nội dung:

 • Trong Thời Gian Diễn ra sự kiện Tiêu mốc nào nhận được thưởng mốc đó
 • Tiêu đạt 40000 Nguyên bảo nhận Quà Đặc Biệt 1: Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Tọa Kỵ Linh *100 + Thần Vũ Linh *100 + Pháp Bảo Linh *100
 
 

11/ NẠP PHẢN LỢI ĐẶC BIỆT 

- Thời gian: 00:00 Ngày 21.1 - 23:59 Ngày 21.1

- Nội dung:

Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 .


Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9*3 + Anh Linh Kim Trư Ba Ba *1
Quà Đặc Biệt 3: + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3 + Rương Ngọc Lv7 *3 + Anh Linh Bách Chiến Cuồng Sư *1

 

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

 
Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ