Tải Game

[SỰ KIỆN] NGUYÊN BẢO NHẬP HÀNH TRANG - SONG HỎA LONG TÁI XUẤT

11/03/2020

[SỰ KIỆN] NGUYÊN BẢO NHẬP HÀNH TRANG - SONG HỎA LONG TÁI XUẤT

Thân chào các vị Thiếu Hiệp,

BQT Thiên Kiếm Mobile gửi tới các vị Thiếu Hiệp thông tin sự kiện tích nạp NB nhận Tọa Kỵ Cửu Ngũ Chí Tôn để trải nghiệm.

-Thời gian: Duy nhất ngày 11/03 (Từ 00h30 đến 23h30)

-Nội dung:

• Trong thời gian diễn ra sự kiện, Thiếu Hiệp tích nạp đủ 5000NB sẽ nhận được tọa kỵ Cửu Ngũ Chí TÔn (10 ngày)

• Thời gian trao quà vào 12/03

- Lưu ý:

• Chỉ tính NB gốc nạp, không tính phần x2 NB.

BQT Thiên Kiếm Mobile

Trân Trọng.

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ