Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (10/6 - 14/6)

10/06/2021

II. TÍCH NẠP 5 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 10/6 - 23:59 ngày 14/6

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích nạp 5 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Rương Ngọc Lv7*1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thánh Kỳ Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Tôn Ngộ Không*1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *2
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Bảo Giáp Chi Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Trư Bát Giới *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Đan Ngự thú *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Bồ Đằng Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 4
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Trư Bát Giới *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Ngai Hàm Long *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Bồ Đằng Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 5
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Sa Tăng *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tử Linh Tiên Vũ *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Bồ Đằng Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

 

S1 - S289

S290 - S294

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ