Tải Game

CHUỖI SỰ KIỆN TUẦN (3/6 - 6/6)

03/06/2021

II. Tiêu Hằng Ngày

Thời Gian: 00:00 ngày 3/6 - 23:59 ngày 6/6

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. Ngoài ra trong thời gian này, thiếu hiệp nạp sẽ được KM 100% Kim nguyên bảo trong 4 ngày
2. Tiêu ngày nhận thưởng như sau:
Tiêu đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tiêu đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tiêu đạt 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Tiêu mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Đan Ngự Thú *10
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *20
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương ngọc Lv7 *2 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7 *1.
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Võ Tắc Thiên
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Pet Trúc Nguyệt Cơ *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Rương Chi Hồn *10
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Kim Trư Bảo Bảo
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Pet Tôn Ngộ Không *1 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 4

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Rương Chi Hồn *10
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Bạch Tượng Tôn Giả
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 +  Pet Tiêu Dao Du *1 + Đại Ngân Phiếu *100

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ