Tải Game

[ HOT ] Sự Kiện Thứ 7 Máu Chảy Về Tim

31/10/2020

Thời Gian : 00:00 Ngày 31.10 - 23:59 Ngày 31 .10
Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
Đối Với S1 - S232 Tích nạp đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích nạp đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2
Đối Với S242 - S249 Tích nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1. Tích nạp đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 2
Quà đặc biệt 1: Nhận từ mốc thấp nhất đến mốc nạp
Quà đặc biệt 2 đối với S1- S232: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Đỏ ( Vương Duy ) *1 + Đá thức tỉnh thần binh 8*1
Quà đặc biệt 2 đối với S242 - 249: x2 Phần thưởng từ mốc thấp nhất đến mốc nạp + Rương Anh Linh Cam *1 + Rương Ngọc Lv7 *1

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ