Tải Game

[HOT] Ưu Đãi MỪNG XUÂN

11/02/2021

I. TÍCH NẠP  NHẬN THƯỞNG

Thời Gian: 00:00 ngày 11.02 - 23:59 ngày 14.02

Tích Nạp đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Tích Nạp đạt 50000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp đạt  100000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Thấp nhất đến mốc nạp 
Quà đặc biệt 2: X2 Thưởng mốc thấp nhất đế mốc nạp  + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 9*3 + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *500 + Rương Chi Hồn *200 +  Đại Ngân Phiếu *1000 + Đá Cường Hóa Hiếm *1000

Server S267 thưởng cụm S1 - S266, S269 + 270 thưởng cụm S268

I. TÍCH TIÊU NHẬN THƯỞNG

Thời gian: 00:00 ngày 15.2  -23:59 ngày 17.2

Tích Tiêu đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . TíchTiêu đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Tiêu 50000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3. Qua Ngày sẽ reset thưởng. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

Quà Đặc Biệt Ngày 1


Quà đặc biệt 1: Nhận Từ MốcTiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Phụng Tiên Chiến Thần
Quà đặc biệt 2: X2 Từ MốcTiêu  Đến Mốc Thấp Nhất + Đại Ngân Phiếu x50
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Tọa Kỵ Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 2

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu  Đến Mốc Thấp Nhất + Lý Thế Dân
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Đại Ngân Phiếu x50

Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Pháp Bảo Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Pháp Bảo Linh *50
Quà đặc biệt 2: X2 Từ MốcTiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Đại Ngân Phiếu x50
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thần Khí Linh *100 + Đại Ngân Phiếu *100

S269 + 270 thưởng cụm S268

 

III. ĐUA TOP TIÊU LIÊN SERVER

Thời Gian :00:00 Ngày 11.2 - 23:59 ngày 14.2


Nội Dung: Trong Thời Gian Diễn ra sự kiện tiêu 50000 và đạt top sẽ nhận được thưởng top tương ứng

Tiêu đạt 35000 sẽ nhận được quà đặc biệt Quà Đặc Biệt 1: Đại Ngân Phiếu *100 + Tọa Kỵ Linh *100 + Thần Vũ Linh *100 + Pháp Bảo Linh *100

 

IV. ĐUA TOP NẠP LIÊN SERVER

Thời Gian :00:00 Ngày 15.2 - 23:59 ngày 17.2


Nội Dung: Trong Thời Gian Diễn ra sự kiện nạp đạt 35000 và đạt top  sẽ nhận được thưởng top tương ứng

Tiêu đạt 25000 sẽ nhận được quà đặc biệt Quà Đặc Biệt 1: Đại Ngân Phiếu *100 + Tọa Kỵ Linh *100 + Thần Vũ Linh *100 + Pháp Bảo Linh *100

 

TẤT CẢ CÁC PHẦN THƯỞNG SẼ ĐƯỢC TRAO VÀO NGÀY 18.02 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ