Tải Game

[HOT] Ưu Đãi Tăng Lực Chiến Mới

18/02/2021

Thời Gian : 00:00 Ngày 18.1 - 23:59 Ngày 20.1


Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng


Nạp đạt 1000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 . Nạp đạt 2500 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2. Nạp 5000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3 . Mỗi Ngày Reset 1 Lần.

Ngày 1

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *5 + Rương Anh Linh Cam + Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1
Quà Đặc Biệt 3: Rương Chi Hồn *20 + Đan Ngự Thú *50 + Rương Ngọc 7*3

Ngày 2

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *5 + Rương Anh Linh Cam + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3
Quà Đặc Biệt 3: Rương Chi Hồn *20 + Đan Ngự Thú *50 + Rương Ngọc 7*3

Ngày 3

Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Chi Hồn *5 + Rương Anh Linh Cam + Đá Thức Tỉnh Hồn Khí 10*3
Quà Đặc Biệt 3: Rương Chi Hồn *20 + Đan Ngự Thú *50 + Rương Ngọc 7*3

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ