Tải Game

Sự kiện đặc biệt ngày 30.09

29/09/2021

TÍCH NẠP NHẬN QUÀ


Thời Gian: 00:00 ngày 30/9 - 23:59 ngày 30/9


1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. Ngoài ra trong ngày nếu phát sinh nạp người chơi sẽ nhận được KM 100% giá trị nạp bằng kim nguyên bảo


2. Nạp bất kỳ sẽ nhận ngay Hộp Trang Bị Đỏ * 2


3. Tích Nạp 1 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.


4. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn
QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN
Quà Đặc Biệt
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Phệ Viêm Phượng Hoàng *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Côn Bằng Thanh Minh*1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *30 + Rương Ngọc Lv7 *4 + Kinh Tẩy Tuỷ *100 + Nguyên Thuỷ Thiên Tôn *1

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ