Tải Game

Sự kiện ngày 06/10 - 08/10

05/10/2021

I. Tích Nạp 3 NGÀY
Thời Gian: 00:00 ngày 06/10 - 23:59 ngày 08/10


1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng.

2. Tích Nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.


3. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn
 QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN
Quà Đặc Biệt ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chí Tôn Lệnh *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chiến Linh - Ngọc Hoàng Đại Đế*1
Quà Đặc Biệt 3: Đá Đúc *500 + Rương Chi Hồn *30 + Rương Ngọc Lv7 *4 + Kinh Tẩy Tuỷ *100 + Hỗn Thiên Ma Lăng *1
Quà Đặc Biệt ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chí Tôn Lệnh *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chiến Linh - Phục Hy *1
Quà Đặc Biệt 3: Đá Đúc *500 + Rương Chi Hồn *30 + Rương Ngọc Lv7 *4 + Kinh Tẩy Tuỷ *100 + Tân Sửu Mừng Xuân *1
Quà Đặc Biệt ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chí Tôn Lệnh *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chiến Linh - Nữ Oa * 1
Quà Đặc Biệt 3: Đá Đúc * 500 + Rương Chi Hồn *30 + Rương Ngọc Lv7 *4 + Kinh Tẩy Tuỷ *100 + Huyền Thiên Hạc *1

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ