Tải Game

SỰ KIỆN TÍCH NẠP MỖI NGÀY 1.09- 3.09

01/09/2021

I. TÍCH MỖI NGÀY


Thời Gian: 00:00 ngày 1/9 - 23:59 ngày 3/9


1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. Ngoài ra mỗi ngày nếu phát sinh nạp người chơi sẽ nhận được KM 100% giá trị nạp bằng kim nguyên bảo
2. Tích Nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn
. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN


Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Lệnh Bài Chuyển Phái *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Lăng Tiêu Phi Kiếm *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Hỗn Thiên Ma Lăng *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Băng Tinh Phượng Hoàng *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Côn Bằng Thanh Minh*1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *2 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Loan Phượng Niết Bàn
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Pet Gấu Trúc
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7*2 + Đại Ngân Phiếu *100

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ