Tải Game

SỰ KIỆN TÍCH NẠP NHẬN QUÀ

20/08/2021

Tích Nạp Nhận Quà


Thời Gian: 00:00 ngày 20/8 - 23:59 ngày 22/8


1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích Nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
- Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
- Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
- Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn
6. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN


Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Lệnh Bài Chuyển Phái *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Lý Thế Dân *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc 7*5 + Kinh Tẩy Tủy *50


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Phụng Tiên Chiến Thần *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Chí Tôn Lệnh *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *5 + Kinh Tẩy Tủy *50


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Kim Trư Ba Ba*1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Phong Hỏa Luân *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 +Rương Ngọc Lv7*5 + Kinh Tẩy Tủy *50

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ