Tải Game

SỰ KIỆN TÍCH TIÊU NHẬN THƯỞNG (17/8 - 19/8)

17/08/2021

I. TÍCH TIÊU NHẬN THƯỞNG

Thời Gian: 00:00 ngày 17/8 - 23:59 ngày 19/8

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích Tiêu 3 ngày nhận thưởng như sau:
- Tích Tiêu đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
- Tích Tiêu đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
- Tích Tiêu 50000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Tiêu mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn
6. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN


Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Ngưu Ma Vương *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Chí Tôn Lệnh *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Hỗn Thiên Ma Lăng + Rương Ngọc 7*2


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Tôn Ngộ Không *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Cửu Ngũ Chí Tôn *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7 *2 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Trư Bát Giới*1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Xe Đạp *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Ngai Hàm Long *1 + Đại Ngân Phiếu *100

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ