Tải Game

SỰ KIỆN TIÊU MỖI NGÀY 22.07- 25.07

22/07/2021

I. TÍCH TIÊU 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 22/7 - 23:59 ngày 25/7

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng. Ngoài ra mỗi ngày nếu phát sinh nạp người chơi sẽ nhận được KM 100% giá trị nạp bằng kim nguyên bảo


2. Tích Tiêu 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Tiêu đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Tiêu  đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Tiêu 50000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Tiêu mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

6. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc Lv7*2
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Hàn Sương Ngân Nguyệt *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Băng Sương Ma Long *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Ngọc LV7*2
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Thước Kiều Tương Hội *2
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Hư Không Chiến Hồn *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Chí Tôn Lệnh *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Rương Thời Trang Nạp - Tiêu
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Tử Linh Băng Tinh *1 + Đại Ngân Phiếu *100

Quà Đặc Biệt Ngày 4
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Rương Thời Trang Nạp - Tiêu *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Loan Phượng Niết Bàn *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Chí Tôn Lệnh *1 + Đại Ngân Phiếu *100

S1 - S296

S297 - S299

S300

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ