Tải Game

TÍCH NẠP 3 NGÀY ( 12/7 - 14/7)

12/07/2021

I. TÍCH NẠP 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 12/7 - 23:59 ngày 14/7

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích Nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp  đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp  đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp  mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

6. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Lý Bạch *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Cửu Ngũ Chí Tôn
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 +Chí Tôn Lệnh *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Đổ Phủ *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Thiên Hải Long Quy *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7*2 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Bạch Cư Dị *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Băng Tinh Phượng Hoàng *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Chí Tôn Lệnh *1 + Đại Ngân Phiếu *100

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ