Tải Game

TÍCH NẠP 3 NGÀY ( 13/8 - 15/8)

13/08/2021

I. TÍCH NẠP 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 13/8 - 23:59 ngày 15/8

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Nạp Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích nạp 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Nạp đạt 5000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Nạp đạt 10000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Nạp 25000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Nạp mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Võ Tắc Thiên
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Tử Linh Tiên Vũ *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thẻ chuyển phái vạn năng*1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Anh Linh Phụng Tiên Chiến Thần *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Tinh Giới Thiết Vũ *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Tật Phong Kiếm Luân *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất +  Anh Linh Nhị Lang Chân Quân *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Nạp Đến Mốc Thấp Nhất + Ám Linh Cơ Giáp *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Thẻ chuyển phái vạn năng*1 + Đại Ngân Phiếu *100

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ