Tải Game

TÍCH TIÊU 3 NGÀY ( 16/7 - 18/7)

16/07/2021

I. TÍCH TIÊU 3 NGÀY 

Thời Gian: 00:00 ngày 16/7 - 23:59 ngày 18/7

1. Trong Thời Gian Diễn Ra Sự Kiện Người Chơi Tích Tiêu Đạt Mốc Sẽ Nhận Được Thưởng
2. Tích Tiêu 3 ngày nhận thưởng như sau:
Tích Tiêu đạt 10000 sẽ nhận được quà đặc biệt 1 .
Tích Tiêu  đạt 25000 Sẽ nhận được quà đặc biệt 2.
Tích Tiêu 50000 sẽ nhận quà Đặc Biệt 3.
4. Qua Ngày sẽ reset thưởng.
5. Tiêu mốc đặc biệt cao sẽ nhận được mốc đặc biệt thấp hơn.

6. QUÀ SẼ TRẢ TỪ 24-72h SAU KHI KẾT THÚC SỰ KIỆN

Quà Đặc Biệt Ngày 1
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Lý Thế Dân *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Cửu Ngũ Chí Tôn *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 +Chí Tôn Lệnh *1 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 2
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Phong Hỏa Trọng Nhiên *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Phong Bạo Chi Dực *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Rương Ngọc Lv7*2 + Đại Ngân Phiếu *100


Quà Đặc Biệt Ngày 3
Quà đặc biệt 1: Nhận Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất +  Rương Thời Trang Nạp - Tiêu *1
Quà đặc biệt 2: X2 Từ Mốc Tiêu Đến Mốc Thấp Nhất + Huyễn Thái Lưu Ly *1
Quà Đặc Biệt 3: Đan Ngự Thú *100 + Rương Chi Hồn *20 + Chí Tôn Lệnh *1 + Đại Ngân Phiếu *100

 

Tags:
Giftcode Mua thẻ Nạp thẻ Hỗ Trợ